Personeel behouden, hoe dan?

door Yvonne Lacroix netwerkpartner SPA-Z

Eind 2023 waren er volgens de cijfers van het CBS méér vacatures dan werklozen;  voor iedere 100 werklozen stonden 114 vacatures open. Als je daarbij optelt dat er een mismatch is tussen gevraagde opleiding en ervaring en wat er aan aanbod is, dan kunnen we stellen dat er krapte is.  Dit heeft tot gevolg gehad dat 20% van de werkenden in Nederland in 2023 van baan wisselde (onderzoek Intelligence Group), dan is nadenken over hoe je personeel kunt behouden een uitdaging.

Laatst sprak ik met een fysiotherapeut over de enorme krapte op de markt. Hij was hier mee geconfronteerd toen één van zijn medewerkers haar baan had opgezegd om bij een andere praktijk te gaan werken. Ik sprak met hem over het behouden van personeel waarbij hij  uitriep ”daar heb ik toch helemaal geen geld voor!” Toen ik vroeg wat hij hier mee bedoelde zei hij dat de huidige zorgverzekeringstarieven helemaal geen ruimte gaven voor salarisverhogingen. Daarmee heeft hij natuurlijk een punt, ware het niet dat een te laag salaris niet eens in de top-5 staat van redenen van vertrek. Dit maakte hem nieuwsgiering naar die top-5:

  1. Gebrek aan waardering
  2. Onvoldoende stimulans uit de werkzaamheden halen
  3. Slecht leiderschap
  4. Gebrek aan ontwikkelingsmogelijkheden
  5. Te weinig ruimte voor zelfstandigheid
Personeel behouden

Het goede nieuws is dat je als ondernemer invloed kunt hebben op deze redenen. Al doorpratend met de fysiotherapeut merkte hij op dat zijn medewerkster toch meerdere malen had aangegeven om een opleiding tot specialisatie te willen volgen en hier graag over in gesprek wilde. Hij realiseerde zich hier niet goed genoeg bij te hebben stil gestaan.

Inmiddels heeft hij besloten om zijn personeelsbeleid te herzien. Samen met hem en zijn personeel heb ik binnenkort een sessie ingepland om de visie te updaten. Daarna gaan we samen aan de hand van deze visie het personeelsbeleid oppakken, denk hierbij aan een goede omschrijving van rollen bij functies,  een actieve gesprekkencyclus en ontwikkelingsmogelijkheden die passen binnen de visie van de praktijk én bij de competenties van het personeel. Door middel van coaching zal ik hen begeleiden om praktisch aan de slag te gaan met het alle onderdelen van het personeelsbeleid.

En qua kosten? Het aantrekken van een nieuw personeelslid kost al gauw 20% van het jaarloon aan werving/selectie, inwerken en scholing. Best de moeite waard om te investeren in je huidige personeelsbestand!